De wereldreis van de ACM’ers (Kanon-Wagen-Mitrailleurs) : België, Rusland, VS, Frankrijk
Tentoonstelling, huldes en spreekbeurten : 11 en 12 augustus 2018 Oignies-en-Thiérache

In het raam van de herdenkingen van de Wereldoorlog 14-18 hebben de verenigingen GASCOT en Art & Héritance de handen in elkaar geslagen om verscheidene historische en geheugengebonden gebeurtenissen in Oignies-en-Thiérache op touw gezet, « Hoofdkwartier » van de vriendenkring van de Kanon-Mitrailleur-Wagens (ACM) die na de oorlog in de verblijfplaats van Nicolas Bégard opgericht werd.

Ter gelegenheid van een spreekbeurt en een tentoonstelling zal André Charles de zwerftocht van de manschappen en hun pantservoertuigen schilderen, vertrokken vanuit het Ijzerfront naar het Russische front om tegen het Hongaars-Oostenrijkse Keizerrijk, daarna tegen de Duitsers te vechten. Als initiatiefnemer van deze zeer bijzondere eenheid had Majoor Collon zijn manschappen gerekruteerd voor hun dappere, avontuurlijke of plantrekkerige aard of voor hun sportieve prestaties.

Na verschillende gevechten en gestrand door de bolsjewistische Revolutie werden ze verplicht om naar België terug te keren de ronde van de wereld te doen vanuit Kiev naar Mandsjoerië, de Verenigde Staten, daarna Frankrijk en uiteindelijk het vaderland. In de VS belichamen ze de moed van de Belgen aan het Front en ze leveren een bijdrage aan de Amerikaanse propaganda voor de intrede in het wereldconflict en de nodige verzameling van steunfondsen. Zodra ze in België terug zijn, werd de beslissing genomen het ACM-Korps te verspreiden, of sommigen onder hen zelfs voor gebrek aan discipline te straffen. In 1919 zullen ze een vriendenkring oprichten die ze voor tientallen jaren zal overleven.

Het ACM-Korps vormt een oorspronkelijk legerkorps, qua ontwerp en fabricage van pantservoertuigen (onder de eerste in Europa) maar ook door het grondig innoverende principe voor de tijd van het oprichten van een zelfstandige eenheid met in de schoot ervan een resem verschillende vakmensen (soldaten, werktuigkundigen, artsen, verplegers,…).

Hun geschiedenis is recent weer aan het licht gekomen met de hulp van een groep vrijwilligers, bezeten door mechaniek en technische uitdaging die gedurende vijf jaar met hart en ziel aan de reconstructie van een ACM-voertuig hebben gewerkt, met oorspronkelijke wisselstukken; het voertuig is nu te bezichtigen in het Koninklijke Museum voor het Leger en de Krijsgeschiedenis in Brussel.

Wat is er gebeurd met de ACM’ers ? Van de samenhorigheid en de broederlijkheid onder de leden van deze bijzondere militaire eenheid getuigt het lot van Nicolas Bégard uit Oignies die zoals hij het aan zijn wapenbroeder Emile Vanhaecke gezworen had, met zijn weduwe, Madeleine Henry, trouwde en zijn drie kinderen adopteerde. Andere emblematische figuur uit de ACM’ers die vaak op de foto’s voorkomt : Henri Herd alias Constant Le Marin – wiens afstammelingen een bier op zijn naam brouwen dat ter plaatse geproefd zal kunnen worden – heeft zijn internationale loopbaan als kampioen in Grieks-Romeins worstelen verdergezet.

Naast de spreekbeurt en de tentoonstelling worden de twee dagen bedoeld om “samen te brengen” en om het heden met de blik van de individuele wegen uit het verleden te belichten : plaatsen van een herdenkingsplaat door de gemeentelijke overheid op het vroegere “HK” van de vriendenkring van de ACM’ers in het bijzijn van de familie, hulde/spreekbeurt aan de helden afkomstig uit Oignies, met hun nabestaanden door Ludovic Laroche, Jacques Pirotte en Viviane Delizée, plaatselijke geschiedkundigen ; nadruk op de vrijwilligers die het pantservoertuig hebben weer opgebouwd, of op dorpelingen met een voorliefde voor geschiedenis, archiefsnuffelaars.

Alle events zijn vrij toegankelijk.

Deze patrimoniale en geheugengebonden activiteiten sluiten aan bij het dorpsfeest in samenwerking met de handelaars en het feestencomité van Oignies. Verschillende andere animaties worden georganiseerd : markt voor ambachten, rommelmarkt, muziekavonden en zullen tegelijk gedurende deze twee dagen plaatsvinden.PROGRAMMA

Zaterdag 11 augustus

10u30 Inhuldiging van een herdenkingsplaat – Rue Flache 25

11u     Hulde van Oignies aan ACM-helden – Salle communale, rue Le Mesnil 6

12u30  Vernissage van de tentoonstelling en drink

15u      Spreekbeurt : « L’Odyssée des ACM » door André Charles

Zondag 12 augustus

9u – 18u Tentoonstelling – salle communale, rue Le Mesnil 6

15u30 Spreekbeurten : « Le parcours de Nicolas Bégard » door Ludovic Laroche en « L’inopinée ‘boîte noire’ d’un corps expéditionnaire belge en 1914-1918 » door Jacques Pirotte


Info/contact :

www.gascot.be

www.artheritance.be

T : 060 – 39 15 79


Made with ‌

WYSIWYG HTML Editor